Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu:

Semra Birgün, Prof. Dr., Sayman, Beykent Üniversitesi

Alptekin Erkollar, Prof. Dr., Üye, Sakarya Üniversitesi

Serpil Erol, Prof. Dr., II.Başkan, Gazi Üniversitesi

Güneş Gençyılmaz, Prof. Dr., Başkan, İstanbul Aydın Üniversitesi

Kemal Güven Gülen, Prof. Dr., Üye, Nişantaşı Üniversitesi

Mahmut Tekin, Prof. Dr., Üye, Konya Selçuk Üniversitesi

Ayhan Toraman, Prof. Dr., Üye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Emekli

Selim Zaim, Prof. Dr., Üye, İstanbul Teknik Üniversitesi

Nükhet Tunçbilek , Öğr.Grv., Üye, İstanbul Kültür Üniversitesi