Vizyon

Üretim tesisinin en optimum yerde kurulmasını sağlayan arştırma ile başlayarak, üretim fonksiyonunun bütün alanlarında araştırma temeline dayalı kararların verilmesi tüm işletmelerin hedefidir. Üretim Araştırmaları Derneği , düzenlediği bilimsel toplantılarla, bu hedef doğrultusunda akademisyenlerin ve sanayide çalışan uygulayıcıların buluştuğu, sinerji yaratılan bir yerdir.